Alle informatie over het NK Dog Dance kun je hieronder vinden:

Datum:  15 oktober (reguliere wedstrijd) & 16 oktober (Nederlands Kampioenschap)
Plaats:  Eswal 2, 9482 TK Vries
Keurmeesters: Charlie Westrin & Kerstin Eklund (SE)

CATALOGUS

Inschrijven:
Inschrijven is mogelijk voor alle kwalificatie en recreatieklassen.

Inschrijving sluit op 18 september 2022

Kosten 15 oktober: € 22,50 per routine
Kosten 16 oktober: €27,50 per routine

Na inschrijven dient u het bedrag over te maken op IBAN rekeningnummer NL 20 ABNA 0500353263 ten name van Raad van Beheer ondervermelding van:
Licentienummer + Naam Handler

 

 

LET OP: Voor vragen kun je terecht bij de Commissie Dog Dance via het emailadres: commissiedogdance@raadvanbeheer.nl
Ook de inschrijfformulieren dienen hiernaar toe gestuurd te worden.